Đậu tương đen

Mã sản phẩm 123000000257
Mã lô Đậu tương đen
Ngày thu hoạch 30/05/2023
Hạn sử dụng 365 ngày
Đóng gói 5 kg
Sản xuất theo quy trình CĐ Hữu cơ
Cơ sở sản xuất HTX Đồng Tâm 3
Sản xuất các nông sản màu hữu cơ: lạc đen, đậu tương đen, nho đen không chuyển gen (Non GMO) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11041/2017 - Nông nghiệp hữu cơ
 • Công việc 1 : Làm đất, vệ sinh đồng ruộng Xem chi tiết 28-02-2021

  - Cơ sở Hợp tác xã Đồng Tâm

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 2 : Ngâm ủ và xử lý hạt giống Xem chi tiết 28-02-2021

  - Chuẩn bị giống đậu tương đen

  - Ghi chép:

 • Công việc 3 : Bón phân chăm sóc Xem chi tiết 28-02-2021

  - Chuẩn bị bón lót phân hữu cơ

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 4 : Phòng trừ sâu Xem chi tiết 10-03-2021

  - thuốc BVTV Anisaf

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 5 : Bón phân chăm sóc Xem chi tiết 10-03-2021

  - Bón lót phân lân nung chảy và phân hữu cơ vi sinh

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 6 : Gieo mạ, trồng cây con Xem chi tiết 25-03-2021

  - Gieo hạt, bón lót phân hữu cơ, lân nung chảy

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 7 : Chăm sóc, kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 15-04-2021

  - Kiểm tra đồng ruộng

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 8 : Xử lý sâu bệnh, côn trùng gây hại Xem chi tiết 15-05-2021

  -

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 9 : Thu hoạch và bảo quản Xem chi tiết 05-06-2021

  - Thu hoach bằng tay

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 10 : Xay xát và đóng gói Xem chi tiết 06-06-2021

  - Phân loại, chọn hạt, đóng gói

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thạo

 • Công việc 11 : Tem QR code eGAP Xem chi tiết 09-04-2022

  - Xuất tem Qr Code cho Lô đậu đen thu hoạch ngày 09/04/2022

  - Ghi chép: Mai Quang Vinh

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất Đậu tương đen
Diện tích 1000 m2
Người sản xuất Nguyễn Văn Nghiệp
Người ghi chép Nguyễn Văn Thạo
Địa chỉ xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Cơ sở sản xuất HTX Đồng Tâm 3
Quốc gia Việt Nam
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm