Chè

Mã sản phẩm 0004010000000778
Mã lô Lô Chè
Ngày thu hoạch 14/04/2018
Hạn sử dụng
Đóng gói 0.5 kg
Sản xuất theo quy trình
Cơ sở sản xuất HTX Hương Trà
Được giám sát bởi Hội Làm Vườn và Trang Trại Hà Tĩnh
  • Công việc 1 : Phòng trừ sâu Xem chi tiết 25-03-2018

    - Kiểm và xử lý bệnh trên chè

    - Ghi chép:

  • Công việc 2 : Tưới nước Xem chi tiết 01-04-2018

    - Tưới nước tự động cho chè

    - Ghi chép:

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất
Diện tích
Người sản xuất
Người ghi chép Phạm Huy Tưởng
Địa chỉ xã Hương Trà
Cơ sở sản xuất HTX Hương Trà
Quốc gia Việt Nam
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm